Uppfödning av Dansk/svensk gårdshund.
Äxelent Xeroxdivadiva o akullakullena-kull
antevalpaska litenanteaska