Uppfödning av Dansk/svensk gårdshund.
aska o dumleaska o i-kullaska o viranviran isacviran o isac
isacviranViran på brygganviran i dragkamp