Uppfödning av Dansk/svensk gårdshund.
Selma och Ystraystra och selmaSelma8v.8v igen
trötta 8v8vmatdax igenmatdax y kully-kull matdax
y kull ute 3y kull ute 2y kull ute4ve4v
ykull 2vtröttykullhane2.hane2hane2..
hane1..hane1.hane1tik4..tik4.
tik4tik3..tik3.tik3tik2..
tik2.tik2tik1.tik1 igentik1
ykulltikar5tikarykull4tikarykull3tikar ykull2tikar ykull1
hanarykull2hanar ykull1ykull1Felix 2Sunni 3
sunni2018