Uppfödning av Dansk/svensk gårdshund.
å kullen har flyttatÅdi2ÅdiÅsalie JackieÅke Scott
ÅskarbusÅskar 6,5vÅsalie-Jackie 6,5 vÅke-Scott 6,5v
Ådi 6,5vÅkull 5vÅsalie-Jackie 5vÅdi 5vÅke-Scott 5v
Åskar 5vå kull 4v,2å kull tik 4vå kull 4vå kull 3 v 3
å kull 3v 2å kull 3 vå 2v,4å 2v,3å 2v,2
å 2v,1hane å kull 2,hane å kull, 1tik o hane å kull 1 våkull 1v,1
åkull 1vhanar å kulltik å kullå kullå kull 2
å kull med mamma fia